• levensduur, garanties, verzekeringen en aansprakelijkheid

Wat zijn de garanties die men kan verwachten bij de aanschaf van zonnepanelen?

Bij het overwegen van zonnepanelen voor een woning of bedrijf, is het begrijpen van de verschillende garanties die bij zonnepanelen horen van cruciaal belang. Dit artikel bespreekt de standaardgaranties voor zonnepanelen en hoe ze functioneren, om investeringen in duurzame energieopwekking met vertrouwen te benaderen (focus op Nederland).

 • Installatiegarantie:
  Deze garantie verzekert niet alleen dat de zonnestroominstallatie correct is geïnstalleerd, maar ook dat alle bijbehorende componenten, zoals de panelen, kabelgoten en aansluitingen, op een deugdelijke manier zijn gemonteerd. Het is van cruciaal belang dat de installatie bestand is tegen uiteenlopende weersomstandigheden en mechanische belastingen. Hoewel een installatie onder normale omstandigheden moet presteren, kan deze garantie niet altijd extreme weersituaties, zoals orkanen, dekken. De duur van de installatiegarantie varieert sterk per aanbieder en moet zorgvuldig worden gecontroleerd bij het opstellen van offertes.

 • Productgarantie:
  De productgarantie is een toezegging van de fabrikant om defecten in materialen en vakmanschap gedurende een specifieke periode te dekken, meestal tussen de 10 en 25 jaar. Deze garantie beschermt tegen diverse fabricagefouten, waaronder delaminatie, verkleuring en loslatende cellen. In geval van dergelijke defecten zal de fabrikant de kosten van reparatie of vervanging dragen. Het is echter raadzaam om bij uw installateur of solarprofessional de specifieke voorwaarden van de productgarantie te verifiëren.

 • Vermogensgarantie:
  De vermogensgarantie biedt zekerheid over de prestaties van het zonnepaneel gedurende een vastgestelde periode, vaak tot wel 30 jaar. Deze garantie garandeert doorgaans dat het zonnepaneel gedurende de eerste 10 jaar minstens 90% van zijn nominale vermogen zal produceren, en gedurende de resterende garantieperiode minstens 80%. Indien het paneel niet aan deze prestatiegaranties voldoet, zal de fabrikant compensatie bieden aan de eigenaar van het paneel.

 • Wettelijke Productgarantie:
  In Nederland is de wettelijke productgarantie van kracht, waarbij de producent instaat voor de kwaliteit van zijn product. Deze garantie geldt in situaties waarin het product kapot is, incompleet, beschadigd of niet functioneert zoals door de fabrikant is voorgeschreven. Het is belangrijk op te merken dat deze wettelijke garantie alleen geldt voor specifieke gevallen en dat fabrikanten vaak uitgebreidere garanties bieden. Het is raadzaam om bij de aanschaf van zonnepanelen deze garanties zorgvuldig te onderzoeken en u te laten informeren door uw installateur of solarprofessional.

 • Systeemgarantie:
  De systeemgarantie garandeert de goede werking van het volledige zonnestroomsysteem, inclusief panelen, omvormers en bekabeling. Deze garantie weerspiegelt het vertrouwen van de aanbieder in zijn producten en installatieproces. Eventuele defecten of storingen die optreden als gevolg van een fout in het systeem worden kosteloos verholpen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze garantie niet van toepassing is op problemen die zijn ontstaan door onjuist gebruik of nalatigheid van de eigenaar. De systeemgarantie biedt daarom de meeste uitgebreide bescherming en gemoedsrust aan de eigenaar van het zonnestroomsysteem.

Deze overzicht van standaardgaranties biedt inzicht in de verschillende aspecten van de garanties die worden geboden bij de aanschaf van zonnepanelen. Een installateur of solarprofessional kan hierover verder informeren.