• wetgeving, vergunningen, subsidies en certificering

Welke vergunningen zijn nodig voor het plaatsen van een PV installatie?

Bij de aanleg van zakelijke zonnestroominstallaties is het cruciaal om grondig te onderzoeken welke vereisten er gelden, niet alleen op het gebied van vermogen en veiligheid, maar ook wat betreft vergunningen. Dit voorkomt latere complicaties en bezwaren. In Nederland is een van de belangrijkste aspecten het bestemmingsplan dat specifiek geldt voor een bepaald gebied. Dit plan geeft aan waar wel of niet gebouwd mag worden, en heeft o.a. impact op een specifieke locatie qua mogelijkheden voor zonnepanelen.

Voor deze installaties gelden specifieke eisen: de panelen moeten op het dak worden geplaatst, met een minimale afstand tot de dakrand die gelijk is aan de hoogte van het zonnepaneel. Daarnaast zijn er aanvullende eisen voor zowel platte als schuine daken, zoals de integratie van de omvormer in de zonnepanelen of de plaatsing ervan aan de binnenzijde van het gebouw. Het niet voldoen aan deze eisen kan een vergunning noodzakelijk maken.

Voor veel gebouwen en gebieden met een culturele of historische waarde gelden weer andere regels. Vergunningen worden in Nederland per gemeente geregeld, waar bedrijven voor vragen terecht kunnen bij het Duurzaamheidsloket.

Ook voor de plaatsing van zonnepaneelinstallaties op de grond gelden specifieke eisen, zoals de hoogte en het bestemmingsplan. Als een stuk grond bijvoorbeeld is aangemerkt als ‘tuin’ of ‘bos’, kan dit de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen beïnvloeden en kan er een omgevingsvergunning nodig zijn.

Voor de aanleg van nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden gelden weer andere regels, vastgesteld op nationaal niveau. Denk hierbij aan de voorkeursvolgorde voor locaties, waarbij daken en gevels prioriteit hebben, gevolgd door andere locaties zoals kassen en industrieterreinen. Belangrijk is om rekening te houden met mogelijke belasting van het elektriciteitsnet.

Omdat wet- en regelgeving kan veranderen, is het raadzaam om het bestemmingsplan te raadplegen en samen met een installateur of zonnepanelenadviseur de mogelijkheden voor uw project en de vereiste vergunningen te onderzoeken. Voor een eerste verkenning van vergunningen kunt u gebruikmaken van de link naar het online Omgevingsloket.


Elektriciteitsvergunning en -voorschriften
:
Veiligheid is een essentieel aspect bij zonnestroominstallaties in Nederland, waarbij landelijke regels zijn vastgelegd in de NEN-normen, met name de NEN 1010 en de NPR 9090. Deze normen worden beheerd door de Nederlandse Norm (NEN), een samenwerkingsverband tussen de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité. Het doel van de NEN is om afspraken over normen en richtlijnen mogelijk te maken door verbindingen te leggen tussen partijen en belanghebbenden.

  • Specifiek voor zonnestroominstallaties is er een apart hoofdstuk in de NEN 1010, namelijk NEN 1010.712. Alle zonnestroominstallaties in Nederland moeten voldoen aan de normen die hierin worden beschreven. Daarnaast is er de NPR 9090, ook door de NEN ingesteld, die van toepassing is op het ontwerp en de installatie van gelijkstroominstallaties voor laagspanning, waaronder zonnestroominstallaties. Deze norm richt zich ook op de montage en de veiligheid van personen, dieren en bezittingen in relatie tot de zonnepaneelinstallatie.
  • Bij de stroominstallatie van zonnestroominstallaties ligt de focus met name op twee aspecten: brandveiligheid en elektrische veiligheid. Het is van vitaal belang dat installaties voldoen aan strenge normen om de veiligheid van mensen, dieren en eigendommen te waarborgen.
  • Verzekeringsvoorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van wie de eigenaar van de installatie is en de locatie ervan. Daarom is het raadzaam om voorafgaand aan de installatie van zonnepanelen contact op te nemen met de verzekeraar om de specifieke vereisten te bespreken en ervoor te zorgen dat de installatie aan alle veiligheidsnormen voldoet.

Netvergoeding en aansluitingsvergunningen: Voor het terugleveren van elektriciteit aan het energienet kan een overeenkomst met de netbeheerder nodig zijn, zoals een aansluit- en transportovereenkomst. Daarnaast kunnen er nettarieven en vergoedingen van toepassing zijn.

Geen nieuws missen?

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!