Kun je zonnepanelen recyclen?

Zonnepanelen zijn een lange-termijn investering, met name door de lange levensduur. 

Maar wat gebeurt er als ze het einde van hun levensduur bereiken? Gaan ze naar het grofvuil of kunnen ze worden hergebruikt?

Simpel gezegd. Ja, zonnepanelen kunnen gerecycled worden. 

Maar hoe worden ze dan precies gereycled, en wie recycled zonnepanelen? En hoe lang gaan zonnepanelen mee?

In dit artikel lees je er meer over!

Zonnepanelen op een rij

“Voor een project met 3.000 panelen neem je liever geen risico’s”

– Paul Stuijt, directeur Durasolar

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

Zonnepanelen gaan tot wel 40 jaar mee, waarin ze efficiënt energie opwekken in de eerste 25-30 jaar. Na deze periode kunnen ze nog tot 35-40 jaar stroom produceren, hoewel hun vermogen jaarlijks met zo’n 0,5-0,8% afneemt door degradatie. 

Dit betekent dat ze aan het einde van hun levensduur nog steeds meer dan 80% van hun oorspronkelijke capaciteit behouden.

De prestatie van de panelen is afhankelijk van de kwaliteit van het merk, het type paneel en de degradatiesnelheid. 

Bij Durasolar werken we alleen samen met A-merk zonnepanelen die niet alleen een lange levensduur garanderen, met maar liefst 10 jaar garantie op jouw zonnepanelen.

Waaruit bestaan zonnepanelen?

Zonnepanelen bestaan uit materialen zoals:

  • Glas
  • Aluminium
  • Silicium
  • Zeldzame metalen die, indien correct gerecycled, aanzienlijke milieuvoordelen

kunnen opleveren.

Door deze materialen te hergebruiken, verminderen we de noodzaak voor nieuwe grondstoffen, wat resulteert in minder mijnbouwactiviteiten en een lagere CO2-uitstoot.

Wat doen ze met kapotte zonnepanelen?

Een man draagt een zonnepaneel in zijn hand.


Kapotte zonnepanelen worden niet zomaar afgeschreven. Ze ondergaan een zorgvuldig proces van inzameling en voorbereiding voor recycling. Dit proces zorgt ervoor dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt kunnen worden.

Hoe worden zonnepanelen gerecycled?

Recycling van zonnepanelen is een complex proces dat begint zodra een paneel het einde van zijn levensduur bereikt, meestal na 25 tot 30 jaar productief gebruik. 

Het proces van zonnepanelen recyclen begint met het demonteren van het zonnepaneel en het scheiden van de verschillende materialen. Het glas, dat tot 95% van een zonnepaneel kan uitmaken, wordt gescheiden en gereinigd voor hergebruik. 

Metalen zoals aluminium (gebruikt in de frames) en koper (gebruikt in de bedrading) worden ook gescheiden en gesmolten voor hergebruik in nieuwe producten. 

De halfgeleidermaterialen, zoals silicium, worden behandeld om de zuiverheid te herstellen en kunnen opnieuw worden gebruikt in de productie van nieuwe zonnecellen.

Wie recycled zonnepanelen?

Het recyclen van zonnepanelen is een belangrijke stap naar een duurzamere toekomst. 

Als je zonnepanelen hebt die niet langer bruikbaar zijn, bieden fabrikanten en gespecialiseerde recyclingbedrijven, zoals PV Cycle in Europa, verantwoorde recycling programma’s. 

Deze initiatieven zorgen ervoor dat waardevolle materialen zoals silicium, glas, en metalen worden teruggewonnen, waardoor de milieu-impact van afgedankte panelen wordt verminderd en bijgedragen wordt aan een circulaire economie. 

In Nederland faciliteert Zonne-energie Recycling Nederland het milieuvriendelijk verwerken van oude zonnepanelen en omvormers.

Lokale overheden bieden ook recycling diensten aan, en sommige gebieden hebben inleverpunten voor elektronisch afval waar je oude panelen kunt afgeven. 

Let wel, het zelf demonteren of verwerken van zonnepanelen wordt afgeraden vanwege de noodzaak van speciale behandeling.

Wat leveren oude zonnepanelen op?

Oude zonnepanelen zijn een bron van waardevolle materialen zoals silicium (een soort zand), zilver en aluminium. Deze materialen kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt, wat bijdraagt aan de vermindering van de vraag naar nieuwe grondstoffen.

Door deze materialen te recyclen en te hergebruiken, dragen oude zonnepanelen bij aan de circulaire economie. Dit betekent dat we minder afval maken en meer uit de materialen halen die we al hebben. Door bij te dragen aan het recyclen van zonnepanelen, help je mee aan een schonere wereld waarin we slim omgaan met wat we hebben.

Wat kost het afvoeren van zonnepanelen?

Het afvoeren en recyclen van zonnepanelen brengt kosten met zich mee, maar deze investering weegt ruimschoots op tegen de milieu- en economische schade van het niet recyclen. Door te kiezen voor recycling vermijden we niet alleen afval, maar besparen we ook kostbare grondstoffen.

Overheden spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het recyclen van zonnepanelen door regels en wetten in te stellen. Zo zijn er in Nederland regels die ervoor zorgen dat de bedrijven die zonnepanelen maken of invoeren, meebetalen aan de recycling ervan. Deze aanpak helpt bij het opzetten van systemen voor het verzamelen en opnieuw verwerken van zonnepanelen, wat bijdraagt aan een beter gebruik van materialen en minder afval.

De rol van regelgeving

Overheden spelen een cruciale rol in het bevorderen van zonnepaneelrecycling door middel van wet- en regelgeving. In landen zoals Nederland zijn producenten en importeurs van zonnepanelen verplicht om een verwijderingsbijdrage te betalen, wat bijdraagt aan de financiering van recyclingkosten. 

Bovendien moeten alle elektronische producten, waaronder zonnepanelen, voldoen aan de WEEE-wetgeving (Waste Electrical and Electronic Equipment). Deze wet garandeert dat er financiële middelen beschikbaar zijn voor de verantwoorde verwerking van oude producten. 

Deze regelgeving bevordert de oprichting van systemen voor het verzamelen en recyclen van zonnepanelen, waardoor de circulaire economie wordt gestimuleerd.

Heb je meer vragen?

vul vrijblijvend de gegevens in