• levensduur, garanties, verzekeringen en aansprakelijkheid

Wat zijn de aansprakelijkheidskwesties die kunnen ontstaan bij de installatie en exploitatie van zonne-energiesystemen? Welke verzekeringen zijn van toepassing?

Bij de installatie van zonnepanelen kunnen diverse aansprakelijkheidskwesties ontstaan die zowel installateurs als klanten in overweging moeten nemen. Al bij de orientatie en offertefase is het van belang rekening te houden met mogelijke aansprakelijkheidskwesties en er bij onafhankelijke organisaties informatie te verzamelen, denk bijvoorbeeld aan de verzekeraar en erkende installateur. Partijen die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud van zonnepanelen, waaronder de installateur als klant, moeten zich bewust zijn van de potentiële risico’s en verantwoordelijkheden die gelden voor een zonnestroominstallatie.

Potentiële risico’s die benoemd kunnen worden in het algemeen zijn:

 • Schade aan Eigendommen:
  Tijdens de installatie van zonnepanelen kunnen er verschillende oorzaken zijn die schade veroorzaken. Daarbij valt te denken aan schade aan eigendommen van zowel klanten als derden, zoals daken, muren, landschapsarchitectuur, bestaande bekabeling etc. Wanneer er schade ontstaat kan een gevolg zijn dat er aansprakelijkheidsclaims tegen de installateur of klant worden ingediend.

 • Ongevallen op de Werkplek:
  Een ander risico op schade kan spelen bij de installatie van zonnepanelen, waarbij er risico aanwezig is in de vorm van vallen van hoogte, elektrische schokken en letsel door gereedschap en apparatuur, een vallend zonnepaneel etc. Werknemers en andere betrokkenen kunnen tijdens het installatieproces gewond raken, wat kan leiden tot aansprakelijkheidsclaims tegen de installateur.

 • Niet-naleving van Bouwvoorschriften en Regulering:
  Indien een zonne-energiesysteem niet voldoet aan de geldende bouwvoorschriften, elektrische normen of andere regelgeving, kan dit leiden tot boetes, verwijderingsbevelen of juridische stappen tegen de installateur.

 • Schending van Garanties en Prestatieclaims:
  In de offerte en afspraken kan een installateur of solarprofessional beloften hebben gedaan die na plaatsing mogelijk niet nagekomen kunnen worden.
  Een gevolg kan zijn dat er aansprakelijkheidsclaims worden ingediend wegens schending van garanties of misleidende reclame.

 • Milieuaansprakelijkheid:
  In het geval dat er bij de installatie en exploitatie van zonnepanelensystemen milieuschade, zoals lekkages van giftige stoffen of verontreiniging van bodem en water plaatsvinden, kan ook dit leiden tot aansprakelijkheidsclaims tegen de installateur of exploitant van het systeem.

Een goed begrip van aansprakelijkheidsvormen bij zonnepaneleninstallatie is essentieel voor een succesvol project. Het raadplegen van erkende installateurs of solarprofessionals en het inwinnen van informatie bij verzekeraars kan helpen bij het verminderen van risico’s en het waarborgen van een soepele installatieprocedure.

Particuliere zonnepanelen en verzekeringen

Zonnepanelen vallen onder de dekking van je opstalverzekering. Zonnepanelen vallen standaard onder de opstalverzekering zeker als ze vastzitten aan het huis. Bij veel verzekeraars zijn zonnepanelen die op de grond staan niet of slechts beperkt gedekt. Zonnepanelen zijn in de regel voor een hoog bedrag meeverzekerd. Doorgaans zijn zonnepanelen tegen de meest gangbare vormen van schade verzekerd. Onzichtbare schade aan zonnepanelen (haarscheurtjes of microcracks) is vaak uitgesloten. Enkele opstal-/inboedelverzekeraars vergoeden ook misgelopen stroomopbrengst door gedekte schade aan de zonnepanelen.

Als je zonnepanelen bij veel wind van het dak vallen en schade veroorzaken bij anderen, dan valt dit in principe onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Maar binnen aansprakelijkheidsverzekeringen zijn opvallende verschillen . Check altijd bij de verzekeraar welke voorwaarden van toepassing zijn voorafgaand aan de installatie.

Zonnepanelen zijn een waardevolle investering voor huiseigenaren, maar het is essentieel om te begrijpen hoe ze worden gedekt door verzekeringen. Over het algemeen vallen zonnepanelen onder de dekking van een particuliere opstalverzekering, vooral als ze permanent aan op/aan huis zijn bevestigd. Houd er echter rekening mee dat bij veel verzekeraars zonnepanelen die op de grond staan mogelijk niet volledig gedekt zijn. Het is belangrijk om de voorwaarden van een polis te controleren voordat zonnepanelen worden geïnstalleerd.

In het geval van schade zijn zonnepanelen doorgaans verzekerd tegen de meest voorkomende vormen van schade. Denk hierbij aan schade door bijvoorbeeld stormen of brand. Toch is het belangrijk om te weten dat bepaalde vormen van onzichtbare schade, zoals haarscheurtjes of microcracks, vaak zijn uitgesloten van dekking. Sommige verzekeraars bieden echter ook vergoedingen voor het verlies aan stroomopbrengst als gevolg van gedekte schade aan de zonnepanelen. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn op de dekking.

Het is ook belangrijk om te onthouden dat aansprakelijkheid een rol kan spelen bij het bezitten van zonnepanelen. Als zonnepanelen bijvoorbeeld tijdens een storm van het dak vallen en schade veroorzaken aan eigendommen van anderen, kan dit vallen onder een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Echter, de dekking kan verschillen tussen verzekeraars, dus het is verstandig om de voorwaarden van de verzekeraar te raadplegen voordat de zonnepanelen worden geplaatst.

Het is aan te raden om vooraf contact op te nemen met de verzekeraar om de specifieke voorwaarden en dekkingen te bespreken die van toepassing zijn op de persoonlijke situatie. Door goed geïnformeerd te zijn, is het mogelijk dat de zonnestroominstallatie adequaat os beschermd en kan er optimaal worden genoten van de voordelen van hernieuwbare energie zonder onverwachte verrassingen.


Zakelijke zonnepanelen

Zakelijke verzekeringen voor zonnepanelen: risicodekking en verzekeringsmogelijkheden

In de meeste gevallen zijn zonnepanelen automatisch gedekt onder de zakelijke opstalverzekering. Echter, wanneer de panelen niet permanent op het dak zijn bevestigd, kunnen ze mogelijk buiten deze dekking vallen. Het is van essentieel belang om te controleren of de zonnepanelen zijn opgenomen in de zakelijke opstalverzekering en welke specifieke risico’s hierbij zijn gedekt, zoals storm- en hagelschade.

Verzekeringsmogelijkheden voor zonnepanelen: bescherming tegen restrisico’s

Ondanks strenge veiligheidsmaatregelen blijft het risico op schade aan of door zonne-installaties bestaan. Om deze resterende risico’s af te dekken, zijn er verschillende verzekeringsmogelijkheden beschikbaar. Gebouweigenaren kunnen bijvoorbeeld risico’s zoals storm- of brandschade verzekeren via de gebouwenverzekering. Bij leasing van een zonne-installatie op een bedrijfsdak ligt de aansprakelijkheid mogelijk bij de eigenaar van de installatie, die dan verantwoordelijk is voor het afsluiten van de verzekering.

Veiligheid en verzekering: kwaliteit en goed ontwerp essentieel

Incidenten met brand in zonne-installaties hebben geleid tot een verhoogde waakzaamheid bij verzekeraars. Sommige verzekeraars hebben hun eisen aan zonne-installaties en plaatsing aangescherpt. Desondanks kunnen hoogwaardige, goed ontworpen en veilig geïnstalleerde zonnedaken die aan alle veiligheidseisen voldoen nog steeds worden verzekerd.

Navraag bij verzekeraar: belang van voorafgaand onderzoek

Verzekeringen voor zonnepanelen kunnen sterk variëren per aanbieder. Daarom is het sterk aan te raden om zelf navraag te doen bij de verzekeraar. Als de zonnepanelen niet zijn verzekerd, is het mogelijk om een aparte verzekering af te sluiten die ook productieverlies dekt. Zorg ervoor dat de voorwaarden van de verzekering bekend zijn voordat wordt overgegaan tot installatie.